Maximize Resource in Manufacturing with Plant Simulation Webinar

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “การลดต้นทุนและทรัพยากรในการผลิตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ Covid-19 ด้วย Plant Simulation​”

วันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 13:30 – 14:00 น. (30 นาที)

ในสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งต้องหยุดไลน์การผลิต หลายแห่งต้องลดกำลังการผลิตลง (และหลายแห่งก็มีการผลิตเพิ่มขึ้นเช่นกัน) และเรายังไม่สามารถคาดการณ์ว่าสถานการณ์แบบนี้จะดำเนินไปยาวนานแค่ไหน

สำหรับโรงงานที่ต้องเพิ่มหรือลดกำลังการผลิตชั่วคราว อาจจะต้องพิจารณาจำนวนคนงานและทรัพยากรที่เหมาะสม เมื่อสถานการณ์กลับคืนมาสู่สภาวะปกติ จะสามารถกลับมาผลิตแบบปกติได้ทันทีหรือไม่

ท่านจะได้พบกับหัวข้อต่างๆ เช่น
– การดาวน์โหลดโปรแกรม Trial version หรือ Student version
– การสร้างแบบจำลองโรงงานด้วย Plant Simulation
– การจำลองการทำงานของคน และระบบขนส่งต่างๆ เช่น AGV, Folklift เป็นต้น
– ถามตอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับไลน์การผลิตของแต่ละท่าน

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์และทดลองใช้ซอฟต์แวร์ฟรี 1 เดือน ไม่มีค่าใช้จ่าย