Introduction to CAD Viewer Software Webinar

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “โปรแกรมถูกลิขสิทธิ์ตัวช่วย WFH สำหรับ Viewer ไฟล์ 3D CAD​​​​”

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 13:30 – 14:00 น. (30 นาที)

​แนะนำวิธีการเลือกซอฟต์แวร์ถูกลิขสิทธิ์สำหรับทำงานกับ CAD ไฟล์ที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการทำงานรูปแบบใด เช่น Viewer, Translator, Validation, Presentation เป็นต้น
ท่านจะได้พบกับหัวข้อต่างๆเช่น
– ความสามารถในการเปิดไฟล์ฟอร์แมทต่างๆของซอฟต์แวร์ Viewer
– การวัดค่าและการวิเคราะห์ เช่น นำ้หนัก พื้นที่ การวัดขนาดและไดเมนชั่น เป็นต้น
– การสร้างโน้ต การสร้างภาพตัด การทำรีพอร์ท และความสามารถอื่นๆที่น่าสนใจ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์กับเรา