Hitachi Sunway Webinar

งานสัมนาออนไลน์หัวข้อ “เพิ่มความสามารถ NX ด้วย Add-On Module
จะเริ่มในวันที่ 9 กันยายน เวลา 13:30-14:00 น. กรุณาคลิ๊กไอคอนด้านบนเพื่อเข้าชม

งานสัมนาออนไลน์หัวข้อ “Reduce Wasted Time in CAD Design
จะเริ่มในวันที่ 16 กันยายน เวลา 13:30-14:00 น.