Hitachi Sunway User Conference 2021

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ

Hitachi Sunway User Conference 2021 : Subscription Business Transformation ก้าวที่ใช่ เพื่อสิ่งใหม่ที่ดีกว่า

Date : 9 December 2021

Time : 13:30 – 15:30

เตรียมความพร้อมธุรกิจสู่ Subscription Model ศึกษาข้อดีข้อเสียที่จะได้รับ และพบกับความสามารถใหม่ของซอฟต์แวร์ออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องมือและเครื่องจักร Siemens NX เวอร์ชั่นล่าสุดที่น่าสนใจ ที่จะช่วยให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น​ ​พร้อมทั้งข้อเสนอและของรางวัลพิเศษ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์กับเรา