Factory Design with Plant Simulation Webinar

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “การสร้างโรงงานและกระบวนการผลิตเสมือนจริง โดยใช้หลักการ Social Distancing ด้วย Plant Simulation​

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 13:30 – 14:00 น. (30 นาที)

พบกับการออกแบบเลย์เอาท์และโรงงานที่ดีที่สุดด้วย Plant Simulation โดยคำนึงถึงหลักการ Social Diatancing และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง พร้อมทั้งตัวอย่างงานจริง
​ท่านจะได้พบกับหัวข้อต่างๆ เช่น
– สาธิตการทำงานออกแบบเลย์เอาท์ให้ได้ Productivity ที่ดีที่สุดด้วย Plant Simulation
– การออกแบบเส้นทางการทำงานของคนและคำนึงถึงหลัก Social Distancing
– การจำลองการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆเช่น รถ AGV, Forklift, รถบรรทุกเป็นต้น
– การทำ Simulation เพื่อแสดงผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและการทำรีพอร์ท

กรุณาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์กับเรา