Design with Simcenter 3D Webinar

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “New Normal กับการสร้างผลิตภัณฑ์ด้วย Simcenter 3D​​”

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 13:30 – 14:00 น. (30 นาที)

พบกับโซลูชั่นสำหรับการออกแบบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม ไม่ว่าจะเป็นความแข็งแรง ความร้อน เป็นต้น โดยใช้หลักการของ Finite Element Analysis ด้วยซอฟต์แวร์ NX และ Simcenter 3D