Best Collaboration Solution With Teamcenter Webinar

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “PDM ที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันในช่วง Covid-19​

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 13:30 – 14:00 น. (30 นาที)

พบกับโซลูชั่นสำหรับการออกแบบทางวิศวกรรมที่ช่วยให้การทำงานร่วมกันในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ต้องทำงานนอกสถานที่และต้องหลีกเลี่ยงการพบเจอกันในแต่ละแผนก และยังทำให้งานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้ด้วย
​ท่านจะได้พบกับหัวข้อต่างๆ เช่น
– การทำงานร่วมกันในแต่ละฝ่ายเช่น ฝ่ายออกแบบ CAD ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต เป็นต้น
– การทำงานนอกสถานที่และการทำงานแบบ Work From Home
– การจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบเอกสารและการอนุมัติผ่าน Workflow
– ความสามารถอื่นๆที่ช่วยในการทำงานร่วมกันและยังรักษาระยะห่างได้พร้อมกัน

กรุณาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์กับเรา